Varför får bankerna låna ut pengar de inte har?

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Det är bra att ifrågasätta samhället. Många saker är tokiga och utan folk som vågar kritisera så kommer tokigheterna vara kvar. En sak som ofta ifrågasätts är hushållens stora skulder. Det talas om en växande skuldbörda och vissa vill försöka åstadkomma ett helt skuldfritt samhälle genom att låta staten trycka upp valfri mängd pengar som de sedan kan använda för att täcka sina utgifter. Det framförs också kritik mot att banker kan skapa pengar från ingenting genom det som kallas fractional reserve banking.

Så vad är pengar? Pengar är små papperslappar och metallbrickor som vi utbyter när vi vill köpa något. Men det säger inte så mycket, det är ju inte pappret vi vill åt. Det är värdet av lappen. Frågan bör istället vara: Varför har pengar ett värde? Ja här är ju det enkla svaret: För att folk accepterar dem som betalning för tjänster och produkter. Men varför gör de det? Jo för att pengar har ett värde. Ett uppenbart cirkelresonemang. Det cirkelresonemanget också är grunden till elektroniska valutor som BitCoin och LiteCoin och DogeCoin osv. Man försöker slå igång cirkelresonemanget på ett sätt som ska vara självförstärkande. De har också ofta inbyggda begränsningar i hur stor mängd som kommer gå att producera. På så vis tänker de att värdet på valutan ska öka med tiden, vilket ger ytterligare ett incitament att acceptera dem som betalning.

För traditionella valutor, som exempelvis den svenska kronan finns det faktiskt en annan funktion som skapar värde. En funktion som inte bygger på ett självbekräftande cirkelresonemang:

Pengar har ett värde för att någon har en skuld som måste betalas tillbaka.

Det innebär att oavsett vad som händer så ger ägandet av en sedel dig möjligheten att byta den sedeln mot någons tjänster. För någon har tagit ett lån som hen måste betala tillbaka till banken. Och får inte denna tillbaka pengarna på ett annat sätt så måste hen därmed försöka att få dig att ge henom din sedel. Detta kan du ju då givetvis utnyttja till din fördel och be personen om skjuts till centrum för att få lappen. På så vis binds en annan cirkel samman, en tjänstecirkel. Du ser ett värde i att få den där lilla papperslappen och ekonomin uppehålls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *