Varför får bankerna låna ut pengar de inte har?

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Det är bra att ifrågasätta samhället. Många saker är tokiga och utan folk som vågar kritisera så kommer tokigheterna vara kvar. En sak som ofta ifrågasätts är hushållens stora skulder. Det talas om en växande skuldbörda och vissa vill försöka åstadkomma ett helt skuldfritt samhälle genom att låta staten trycka upp valfri mängd pengar som de sedan kan använda för att täcka sina utgifter. Det framförs också kritik mot att banker kan skapa pengar från ingenting genom det som kallas fractional reserve banking.

Så vad är pengar? Continue reading Varför får bankerna låna ut pengar de inte har?