Kommunikation

Jag är ingen designer, men ibland får jag möjlighet att leka en. Det blir oftast inte perfekt, men ändå udden bättre än vad gemene man kan åstadkomma. Ibland framgår det inte varför jag gör som jag gör till den jag designar för. En sådan diskussion gav mig anledning att motivera. Nedan kommer en renskriven variant av det svar jag gav. Målet för diskussionen var utformningen av en broschyr som skulle skickas till alla hushåll i en mindre kommun. Specifikt gällde det baksidan som med 50% chans är det första som mottagaren ser.

Continue reading Kommunikation