Ingen valrörelse, dags för politik?

Vapnen var vässade, sköldarna putsade, foldrarna provtryckta och reklamplatserna bokade, de var redo för ytterligare ett slag, det tredje inom ett års tid. Jag tillhörde dock kategorin som var glad att slippa se på. Inte för att jag har så mycket mot politik, tvärtom, jag har politik i blodet. Utan kanske snarare därför, jag har politik i blodet. Jag har aldrig förstått hur man kan ställa sig utanför politiken, att ha en åsikt är ju att vara politisk, och åsikter är ju som … Continue reading Ingen valrörelse, dags för politik?

Varför får bankerna låna ut pengar de inte har?

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Det är bra att ifrågasätta samhället. Många saker är tokiga och utan folk som vågar kritisera så kommer tokigheterna vara kvar. En sak som ofta ifrågasätts är hushållens stora skulder. Det talas om en växande skuldbörda och vissa vill försöka åstadkomma ett helt skuldfritt samhälle genom att låta staten trycka upp valfri mängd pengar som de sedan kan använda för att täcka sina utgifter. Det framförs också kritik mot att banker kan skapa pengar från ingenting genom det som kallas fractional reserve banking.

Så vad är pengar? Continue reading Varför får bankerna låna ut pengar de inte har?

Varför jag inte röstar på V

Det går en vänstervåg i samhället nu, folk har tröttnat på en cynisk och människoföraktande politik som utgår från att alla bara är ute efter att utnyttja systemet. Mina föräldrar har hela min uppväxt varit inbitna miljöpartister så min bakgrund är i det gröna perspektivet.

Det gröna perspektivet innebär enligt många ett tredje alternativ till det röda eller blå. Idag har ändå MP slutligen hittad sig en trygg hemvist bland de röda. Och det med fog. I sin klassiker Det sovande folket visar Reinfeldt upp en bild av människor som i grunden lata och oförmögna till att själv styra upp ett värdigt liv, endast genom extern motivation kan medborgaren fås till att utföra ett hederligt dagsverke, eller i andra ordalag “Hungriga vargar jagar bäst!”. I Miljöpartiets partiprogram har istället länge stått det diametralt motsatta “Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar“.

Med den bakgrunden har jag givetvis blivit fostrad till grundvärderingen att alla har ett oinskränkbart människovärde och förtjänar ett värdigt liv, oavsett förutsättningar. Vad skulle då passa bättre än det parti som säger “Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet.” som första mening när de ska beskriva sin politik?

Continue reading Varför jag inte röstar på V